Airbagrecycling

Recycling & Materiaalhergebruik

Airbags en gordelspanners (UN 3268) worden beschouwd als een gevaarlijke afvalstof, een vergunning is noodzakelijk om deze te mogen verwerken. GENIUS heeft hiervoor een mobiele verwerkingsunit ontwikkeld om deze materialen efficiënt te kunnen neutraliseren. De materialen die hierbij vrijkomen worden teruggebracht in de markt. Hierbij wordt ruim 95% van de vrijkomende materialen, zoals staal, aluminium en nylon separaat afgevoerd en gerecycled. In de Europese lijst van (gevaarlijke) afvalstoffen worden airbags en gordelspanners geclassificeerd als 16.01.10*.

GENIUS heeft onlangs een nieuwe ontstekingsruimte in gebruik genomen. Deze unit, uniek in Europa, voldoet aan de meest recente eisen en is ook mobiel inzetbaar. Hiermee is de mogelijkheid ontstaan om ook bij klanten op locatie airbags en/of gordelspanners te verwerken.